IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka naših gostiju, te će s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima.
Identitet svih osoba koje ulaze u casino utvrđujemo na način da vodimo evidenciju koja sadržava podatke za identifikaciju osoba i to: ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, broj identifikacijske isprave, broj i naziv izdavatelja isprave, datum i vrijeme ulaska u casino.
Kao pružatelji igara na sreću obvezni smo prema Zakonu o igrama na sreću, (‘Narodne novine’ br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) utvrditi, provjeriti i evidentirati identitet svih osoba koje ulaze u casino.
Prema Zakonu o igrama na sreću, (‘Narodne novine’ br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), članak 43, stavka 1, posjet casinu i sudjelovanje u igri dopušten je samo punoljetnim osobama koje su svoj identitet dužne dokazati identifikacijskom ispravom.
Iste podatke smo prema Zakonu o igrama na sreću, (‘Narodne novine’ br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) članak 43, stavka 3. obvezni čuvati pohranjene najmanje deset godina. Svi se podaci strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Prikupljeni osobni podaci se ne dostavljaju trećim osobama niti komercijalno eksploatiraju od trećih strana, u i izvan Republike Hrvatske.
Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.